Prodejní cena lesa

 

 

U prodejní ceny lesa jde předně o aktuální odhad hodnoty majetku - lesního celku (i s pozemkem) od našeho odborného odhadce či soudního znalce z oboru lesnictví. Naše společnost AKC REAL GROUP s.r.o. je schopna Vám tento odhad zajistit a nechat vypracovat, pokud již nemáte vlastního odborného znalce či odborného odhadce.

Příslušný odborný odhadce, či znalec vypracuje kvalifikovaný znalecký posudek na reálnou cenu lesního majetku, a to včetně ceny jednotlivých pozemků.

Dle nadepsaného a po telefonické dohodě proběhne příslušná prohlídka lesa. Náš pracovník, nebo pověřená osoba, při prohlídce lesa prohlédne a posoudí skutečný stav a zdraví lesa - celého lesního porostu. Proběhne zaměření a polohy lesa + kontrola hranice lesa vůči sousedům. Překontroluje aktuální stav zásob dřeva, druhy a stáří jednotlivých lesních porostů a celků.

Na základě znalecké posudeku, ale hlavně dle realizované prohlídky a aktuálního stavu lesního porostu - lesa, Vám okamžitě sdělíme skutečnou aktuální prodejní (naši výkupní) reálnou cenu za Váš les.

 

Jako pomůcku uvádíme, že reálná prodejní cena lesních porostů - lesa se v současné době může pohybovat cca v průměru od 45-tis.,-Kč do 490-tis.,-Kč za 1ha lesního pozemku - lesa.

Konkrétní a reálná, tj. přesná cena za les je odvozená od nadepsaného.

Pokud máte tedy k dispozici aktuální výpis z hospodářské knihy - LHP (lesní hospodářský plán) + porostní mapu + informace o výši a stavu Vašeho hospodaření v daném lesním porostu, tj. informace o těžbě + číslo pozemku (viz Katastrální úřad), tak nám můžete vše zaslat na náš email: akcrealgroup@email.cz, nebo na přímý email: akc-les@email.cz a náš pověřený pracovník Vám okamžitě navrhne předběžnou cenu, případně Vám poradí jak ve věci postupovat.

V případě, že předmětné informace a dokumenty nemáte, nevadí. I v této situaci Vám může naše společnost AKC REAL GROUP s.r.o. nabídnout pomocnou ruku. Bude nám stačit číslo Vašeho lesního pozemku (viz výpis z katastru nemovitostí - Katastrální úřad) a o vše se posatrá naše společnost. Zajistíme dané dokumenty a informace jenž budou deklarovat skutečný stav Vašeho lesa. Následně Vám zajistíme jeho výhodný prodej.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte

kontaktovat.