Etický kodex

Etický kodex společnosti AKC REAL GROUP

 

 • Společnost AKC REAL GROUP s.r.o., jakožto i všichni její zaměstnanci, či smluvní partneři se vždy a za všech okolností chovají v zájmu klienta a při své činnosti jednají vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, platnými právními normami a zákony České republiky.
 • Společnost AKC REAL GROUP s.r.o., jakožto i všichni její zaměstnanci, či smluvní partneři svou činností nepoškodí žádné právní zájmy klienta.
 • Společnost AKC REAL GROUP s.r.o., jakožto i všichni její zaměstnanci, či smluvní partneři nečiní žádných rozdílů mezi svými klienty, a to jak z důvodů obchodních, osobních, politických, náboženským, národnostních, či jiným.
 • Společnost AKC REAL GROUP s.r.o., jakožto i všichni její zaměstnanci, či smluvní partneři realizují vždy takové postupy obchodní spolupráce, aby v žádném případě nedošlo k zneužití takovéhoto obchodního postavení v neprospěch příslušného obchodního klienta.
 • Společnost AKC REAL GROUP s.r.o., jakožto i všichni její zaměstnanci, či smluvní partneři nesmí bez písemného souhlasu obchodního klienta zveřejnit důvěrné informace o obchodním klientovi, a to ani po ukončení dané obchodní spolupráce.
 • Společnost AKC REAL GROUP s.r.o., jakožto i všichni její zaměstnanci, či smluvní partneři jsou vždy povinni zachovávat absolutní mlčenlivost vůči všem třetím osobám o daném obchodní případu, a to i po jeho ukončení.
 • Společnost AKC REAL GROUP s.r.o., jakožto i všichni její zaměstnanci, či smluvní partneři spolupracují i s ostatními realitními kancelářemi, pokud je to v osobním zájmu obchodního klienta.
 • Společnost AKC REAL GROUP s.r.o., jakožto i všichni její zaměstnanci, či smluvní partneři nerealizují obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny, či vlastních firem, pokud o této skutečnosti a možnosti svého obchodního klienta neseznámí.
 • Společnost AKC REAL GROUP s.r.o., jakožto i všichni její zaměstnanci, či smluvní partneři jednaní vždy a za všech právních okolností ve prospěch firmy, kterou reprezentují.
 • Společnost AKC REAL GROUP s.r.o., jakožto i všichni její zaměstnanci, či smluvní partneři svým vystupováním vždy reprezentují tuto firmu, a tím i svoji osobnost.
 • Společnost AKC REAL GROUP s.r.o., jakožto i všichni její zaměstnanci, či smluvní partneři si jsou plně vědomi své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonalují ve všech oblastech realitní činnosti.