V době, kdy se stodola postavená okolo roku 1800 dostala do rukou architekta Arenda Groenewegena, nikdo už objekt určený pro skladování sena a nářadí nevyužíval. Tedy, kromě páru vzácných výrečků.

Původní stav

Původní stav

FOTO: Arend Groenewegen

Podstatou zadání a hlavní snahou architekta bylo zachovat původní vzhled stodoly při vytvoření moderních kancelářských prostor uvnitř. Úhelným kamenem projektu bylo prosvětlení interiéru. Vzhledem k charakteru střechy ve spojitosti s nízkou boční fasádou to nebyl úkol nijak snadný.

Architekt tento oříšek nakonec rozlouskl tím, že původní černá prkna „rozevřel“ a vytvořil z nich cosi jako žaluzie. Díky tomu do interiéru proniká příjemné filtrované světlo. Náklon prken je neměnný, byl vypočítán tak, aby v zimních měsících propouštěla co nejvíce téměř horizontálního světla, zatímco v letních měsících sloužila jako regulérní stínící prvek.

Původní vzhled stodoly zůstal zachován, její účel se ovšem radikálně změnil.

Původní vzhled stodoly zůstal zachován, její účel se ovšem radikálně změnil.

FOTO: Arend Groenewegen

Veškeré rozvody jsou chytře ukryty ve stěnách.

Veškeré rozvody jsou chytře ukryty ve stěnách.

FOTO: Arend Groenewegen

Aby plocha kanceláří byla co největší (280 m2), jsou veškeré elektrické rozvody schované ve stěnách a objekt je vytápěn podlahovým topením. Toalety, komora, ovládání ventilačního systému a další "drobnosti" jsou ukryty ve společné krychli uvnitř interiéru.

Vstupní dveře jsou, stejně jako celý interieé, moderní. Původně byla stodola koncipovaná tak, že se jí projíždělo s vozem skrz.

Vstupní dveře jsou, stejně jako celý interiér, moderní. Původně byla stodola koncipovaná tak, že se jí projíždělo s vozem skrz.

FOTO: Arend Groenewegen

Z původní stodoly zůstalo zachováno tolik, kolik jen bylo možné. Je to především dřevěná kostra, černé nízké fasády a střecha. Naopak základy, podlahy a obklady bylo nutné vyměnit.

Ve středové krychli se ukrývají toalety a komora, plus ovládání ventilace.

Ve středové krychli se ukrývají toalety a komora, plus ovládání ventilace.

FOTO: Arend Groenewegen

Dostatek světla a vzdušnost, to byly hlavní cíle proměny stodoly v kanceláře.

Dostatek světla a vzdušnost, to byly hlavní cíle proměny stodoly v kanceláře.

FOTO: Arend Groenewegen

Proměna stodoly odpovídá představám zadavatele, přitom však ponechává dostatek prostoru pro eventuální další úpravy v budoucnu, jestliže se nějaký nový majitel rozhodne využívat ji jinak.

Mimochodem, výreček má nový domov pod hřebenem opatřený vlastním vchodem.

Půdorys nového interiéru

Půdorys nového interiéru

FOTO: Arend Groenewegen

Nákres řešení nového interiéru stodoly

Nákres řešení nového interiéru stodoly

FOTO: Arend Groenewegen