„Průměrná doba vkladového řízení stoupne z dnešních čtrnácti dnů až na jeden měsíc,“ potvrdil Právu předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) Karel Večeře.

Výrazné prodloužení je důsledkem „bezpečnostního“ opatření, který z iniciativy poslanců a senátorů zavádí již schválený nový katastrální zákon. Novinka je založena na tom, že jakmile katastru dojde nějaký návrh na vklad, úřad odešle druhý den o tom informaci vlastníku nemovitosti.

Ten bude mít 20 dnů na to, aby v případě podvodného návrhu na vklad o této skutečnosti informovat katastr a zjednal nápravu. Po tuto dobu totiž bude vždy řízení přerušeno. Pokud katastr žádné námitky od vlastníka neobdrží, teprve po uplynutí 20 dnů bude pokračovat v řízení.

Dnešní situace je taková, že když nyní dojde například k podvodnému převodu nemovitosti, vlastník se o tom zpravidla dozví až tehdy, když podvod je dokonán, tedy když nemovitost například koupí od podvodníka někdo jiný.

Asociace realitek: Je to dobrý krok

Prodloužení vkladového řízení samozřejmě nikomu z kupujících a prodávajících radost nepřinese.

Lidé nebudou příliš nadšeni z toho, že budou muset čekat tři týdny na to, aby využili svého práva na vkladExministr zemědělství Petr Bendl

Prezident Asociace realitních kanceláří ČR Jaroslav Novotný přesto soudí, že to je správné opatření. „To čekání je sice nepříjemné, ale stojí to za to. Nejen vzhledem ke stávajícím podvodům, které se dějí v katastru, ale i vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník posílí jistotu toho, kdo nemovitost získá v dobré víře, že ji kupuje od vlastníka. Ta nová pojistka stojí za to. Prodloužení vkladové lhůty není nijak fatální, v minulosti trval vklad i mnohem déle než jeden měsíc,“ řekl.

Zavedení účinné ochrany proti podvodům dlouhodobě prosazuje i Občanské sdružení majitelů domů a bytů.

Existuje několik rad, jak číst v katastrální mapě

FOTO: www.cuzk.cz

Podvodů v katastru policie odhaduje na zhruba 60 ročně. Finta podvodníků spočívá v tom, že padělají plnou moc vlastníka pro zastupování v katastru a prodají jeho nemovitost třetí, o podvodu nic netušící osobě. Jde převážně o drahé nemovitosti, přičemž podvodníci mají zájem především o pražské.

Významnou část těchto nekalých činů tvoří podvody mezi podnikateli a mezi příbuznými. Třeba když někdo dostane zálusk na rodinnou nemovitost, kterou jim jejich příbuzný odmítá převést.

Odpůrců je také dost

Přerušení vkladového řízení na dobu 20 dnů však má i četné odpůrce. „Je to příliš velká cena za to, že se má tímto způsobem snížit možnost podvodů,“ uvedli nedávno právníci Petr Dobeš a Aleš Linhart z advokátní kanceláře Taylor Wessing v Praze.

Opatření kritizuje i exministr zemědělství Petr Bendl (ODS). „Lidé nebudou příliš nadšeni z toho, že budou muset čekat tři týdny na to, aby využili svého práva na vklad,“ uvedl nedávno v Senátu.

Petr Bendl

Petr Bendl změnu kritizuje

FOTO: Petr Hloušek, Právo

S prodloužením doby řízení není nadšený ani předseda ČÚZK Karel Večeře. „Uznávám snahu učinit zápisy bezpečnější, ale mám pochyby, jestli byl zvolen adekvátní nástroj, když se prodlouží a zatíží skoro milión řízení ročně.“

Podle jeho slov je také mylný názor, že se tím zcela zlikvidují podvody. „Například u podvodů, které se dějí v rámci rodiny, to asi příliš nepomůže. Příbuzný si i tak poradí s tím, aby se dopis od katastru upozorňující, že se s nemovitostí něco děje, nedostal ke skutečnému vlastníkovi,“ vysvětlil Večeře.

Hlídání změn za 500 korun

Zprávu, že katastru došel návrh dotýkající se vlastníkovy nemovitosti, mu bude úřad posílat bezplatně poštou, pokud nebude mít zřízenou datovou schránku.

Vlastník, který se nezdržuje ve svém trvalém v bydlišti, například je dlouhodobě v zahraničí, a nemusel by tak dopis dostat, si bude moci zřídit tzv. službu hlídání změn. Pak místo dopisu obdrží od katastru informaci e-mailem nebo SMS zprávou. Tato služba ale již bude něco stát, jednorázový poplatek za zřízení je navrhován ve výši 500 korun.

Zprávu dostane vždy i zastoupený

Nový katastrální zákon zavede i další bezpečnostní prvky. Vlastník dostane vyrozumění o podaném návrhu na vklad i o provedení vkladu také v případě, když někdo bude zastupovat majitele na základě zfalšované plné moci. Plná moc navíc bude muset být vždy ověřená na obecním úřadu nebo notářem.

Průměrná doba vkladu v ČR dnes sice činí 14 dnů, ale liší se podle jednotlivých katastrálních úřadů. „U některých nyní činí průměrná doba týden, u jiných tři týdny,“ upřesnil Večeře.