Z návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

16.05.2013 10:28

Nový zákon již v souladu s novým občanským zákoníkem, který vstoupí v účinnost od příštího roku, používá místo pojmu "nemovitost" výraz "nemovitá věc".

Právo - ČTK

Pravidla pro placení daně při koupi a prodeji nemovitostí by se měla od příštího roku změnit. Změny obsahuje návrh nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, který vláda předložila Sněmovně. ČTK přináší hlavní body obsažené v novém zákoně.

Poplatníkem daně bude nabyvatel práva k nemovité věci, případně svěřenský fond, což je nový institut, který zavádí nový občanský zákoník. Dosud platí daň z převodu prodejce nemovitosti, pokud ji nezaplatil, byl kupující v pozici ručitele na nezaplacenou daň.

Dani bude podléhat úplatné nabytí vlastnického práva hlavně k pozemkům, stavbám, inženýrským sítím nebo bytovým jednotkám na území ČR. Vztahovat se bude i na spoluvlastnické podíly na těchto nemovitých věcech.

Předmětem daně nebude mimo jiné nabytí vlastnického práva k nemovité věci poskytnuté jako náhrada za vyvlastnění.

Od daně bude osvobozen například první prodej novostavby rodinného domu, bytové jednotky v novostavbě nebo vzniklé stavební úpravou, pokud nepůjde o rozdělení nebo sloučení existujících bytů. Na rozdíl od současné úpravy už nebude podmínkou, aby prodávající byl podnikatelem, který staví a prodává stavby a byty.

Osvobozeno bude nabytí družstevního bytu, pokud je nabyvatel nájemcem v tomto bytě.

Základem daně bude nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje. Jde o náklady na znalce za jeho posudek určující cenu, pokud je tento posudek zákonem vyžadovanou přílohou daňového přiznání.

Nabývací hodnotnou bude buď sjednaná cena, nebo srovnávací daňová hodnota, podle toho, která z nich je vyšší. V některých případech to bude cena zjištěná znalcem, sjednaná cena či zvláštní cena, například v případě prodeje nemovité věci v dražbě to bude dosažená cena při prodeji.

Srovnávací daňová hodnota představuje tři čtvrtiny zjištěné ceny nebo směrné hodnoty. Postup určení směrné hodnoty určí ministerstvo financí vyhláškou. Podle zákona bude směrná hodnota vycházet z cen nemovitých věcí v místě a v čase, zohledňovat se bude kromě jiného její druh, poloha, účel, stav nebo vybavení.

Sazba daně bude stejně jako nyní čtyři procenta.

Daň nižší než 200 korun se nebude platit. Výnos z daně bude příjmem státního rozpočtu.

Zákon má nabýt účinnosti k 1. lednu 2014.

Autor: Redakce Sreality

Zdroj: ČTK