Vzory smluv a podání

Smlouva o poskytnutí realitních služeb

25.02.2013 13:59
VZOR (převzatý) - Smlouva o poskytnutí realitních služeb zprostředkování prodeje nemovitosti - výhradní zastoupení uzavřená dle ustanovení § 774 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze jako „smlouva“)   I. Strany smlouvy   1.1 AKC...

Dohoda o složení blokovacího depozita

25.02.2013 13:54
  VZOR (převzatý) - Rezervační smlouva - Dohoda o složení blokovacího depozita   1. AKC REAL GROUP s.r.o., se sídlem Vinařického 940/20, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 286 49 893, DIČ: CZ 286 49 893, zapsán: u KS Ostrava, odd. C, vl. 36896,   bankovní spojení: KB, a.s., pobočka...

Smlouva o úschově kupní ceny

25.02.2013 13:41
  VZOR (převzatý) - Smlouva o úschově kupní ceny   I.   Pan/paní/firma: …………………………………………., r.č./ IČ: ……………………………………., Bytem/sídlo:…………………………………………………………………………………………….,   jako prodávající na straně jedné, a Pan/paní/firma: …………………………………………., r.č./ IČ:...

Kupní smlouva

25.02.2013 13:33
  VZOR (převzatý) - Kupní smlouva   Pan-ní/firma: ……………………………, r. č./IČ: ………………………, Bytem/sídlo: ………………………………………………………………,   jako prodávající na straně jedné,   a   Pan-ní/firma: ……………………………, r. č./IČ: ………………………, Bytem/sídlo: ………………………………………………………………,   jako...

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

25.02.2013 13:29
  VZOR (převzatý) - Návrh na vklad do katastru nemovitostí Katastrálnímu úřadu pro ……………. kraj KP  ………………….   Navrhovatelé:   Pan-ní/firma: …………………., r.č./IČ: ……………., Bytem/sídlo:  …………………………………………,   jako prodávající na straně...